Välj en sida

PUBLIK – En rekalmfilm åt restaurangen Publik som har sin verksamhet i Lysekil. Här jobbade jag med att fånga upp verksamhetens olika delar. Hur den omgivande miljön ser. Att ge besökaren en möjlighet att uppleva sin vistelse på förhand.

Chitego Tanzania – I en liten by som heter Chitego i Tanzania finns folkslaget Massaj. Jag besökte dem med hjälp av Ulf Ekängen kontaktperson och svensk missionär på plats. Där fick jag under fem dagar leva som en massaj. Ett liv och kultur som jag dokumenterade. Som nu Ulf använder som redskap till att presentera sitt arbete med.

KONTAKT

Johannes Jönsson
Phone: +46 763-21 72 99
Email: johannesjonsson5@hotmail.com