Idag har de flesta tillgång till digitala prylar och internet. I den västerländska världen iaf. Vi tar många saker för givet, att vi har internet, att vi kan få wifi utomlands, att vi alltid kan kolla upp saker på t.ex. Goolge. Dessa sakerna tog vi inte för givet för kanske 15-20år sedan. Utvecklingen har gått otroligt snabbt. Kanske för snabbt i vissa avseenden. Bland annat märker man detta i olika lagar som inte hänger med i det moderna samhället. De allra flesta unga har idag tillgång till internet.”Diagrammet visar att tillgången till medieteknik är hög överlag: för tv, dator och internet närmar den sig 100 % i samtliga åldersgrupper – förutsatt att man räknar in dem som delar medieteknik med andra i familjen.” (Statens mediaråd. 2015) Vilket medför att marknaden helt ser annorlunda ut också. Då det är här som framtidens företag nu profilerar i. Mycket av det görs också i det okända, när vi är ute och söker på Google så analyseras våra vanor och säljs vidare till andra intressenter. Som sedan tar vara på denna informationen och kan utnyttja den på olika sätt. Så som att skapa personlig riktad reklam åt oss konsumenter är ett exempel.

Hur ställer vi då oss till det här? Är det okej någon övervakar hur vi använder internet och vad vi söker på  för att sedan säljas vidare? I många av dagens tjänster sker just detta, tjänster som vi tror är gratis. Men till kostnaden av vår information. Som vi kanske tar för givet. “Bloomberg Business Week notes that these automotive systems will give insurers a chance to boost revenue by selling customer driving data in the same way that Google profits by collecting information on those who use its search engine.” ( Zubooff, 2016. s.2) I flera avseenden kan detta vara bra dock. Att vi får mera precis reklam till just det jag vill ha är mera intressant för mig än att få del av klassisk massmarknadsföring. Eller att appar och tjänster lättare kan utformas så att dem blir så optimala som möjligt för just mig.  Men så klart kan allt ändras ifall informationen kommer i fel händer, eller ifall det utnyttjas på vår bekostnad. Gränsen är liten och förståelsen för att vad vi gör på internet övervakas också den liten. Det är något som vi som användare måste ta bättre del av och förstå hur det faktiskt funkar. Så att man kan ta ställning och bli mera medveten om det.

Vår personliga identitet är byggd och formas under våra liv. I det vi gör rätt och det vi gör fel. Vi tar ställning genom livet och formas efter våra egen fria vilja. Det är grunden till ett fritt liv och till demokrati. Vilket Bylund skriver om i sin bok “Personlig integritet på nätet” 2013. Där det är viktigt att man kan ha olika sociala relationer i olika sammanhang. Man är annorlunda i olika tillfällen och med olika människor. Det är så vi formas och bildar vår egna identitet. Om vi då skulle övervakas hela tiden. På internet i allt vad vi söker, eller på sidor vi besöker, bilder vi lägger upp osv. Ifall det då kommer eller kanske redan finns någon eller nån myndighet som övervakar allt detta. Så kommer vi förmodligen också att anpassa oss efter den insikten om att vi är övervakade. Och den insikten tror jag gör så att vi ändrar våra beteenden. Vilket inte är grunden för den fria viljan. Därför är vikten av att få ha sin identitet just så viktig att vi alltid skall känna oss trygga i att fatta beslut helt efter vår egen vilja i ett fritt samhälle. Ett samhälle där inte någon övervakar oss och “rättar” oss efter vad dem tycker är rätt.

 

Referenslista:

Bylund, Markus (2013) “Personlig integritet på nätet” Falun 2013 1:a upplagan

 Statens mediaråd (2015)”Ungar & medier 2015″ [Elektronisk] Tillgängligt:https://statensmedierad.se/download/18.7a953dba14fef1148cf3b32/1442841939189/Ungar-och-medier-2015.pdf [Besöksdatum: 2017-04-27]
Zubooff, Shoshana (2016) ”Google as a Fortune Teller The Secrets of Surveillance Capitalism” [Elektronisk] Tillgängligt:https://disco.hv.se/courses/10892/183493/files/shoshana_zuboff__secrets_of_surveillance_capit.pdf [Besöksdatum: 2017-04-27]