Maya

Maya

This week in school we started a 3D course in Maya! The first assignment was to create a chair. I made one after IKEAs chair called “Norrnäs”. Cheers
New layout on the web page!

New layout on the web page!

During the last two days I´ve changed the design of my web page! I used a plugin called “Ubergrid”, it´s a grid system to manage portfolio, photos, blog posts and more. The new layout it´s really what I´ve have had in mind when I first made this webpage....
Ständigt övervakade

Ständigt övervakade

Idag har de flesta tillgång till digitala prylar och internet. I den västerländska världen iaf. Vi tar många saker för givet, att vi har internet, att vi kan få wifi utomlands, att vi alltid kan kolla upp saker på t.ex. Goolge. Dessa sakerna tog vi inte för givet för...
Källkritikt i medier

Källkritikt i medier

Dagens digitala samhälle möjliggör en helt ny nivå av att sprida information på. Det erbjuder även en helt ny nivå av att hitta information på. “Cyberspace has changed in its feel. How it looks, what you can do there, how you are connected there —all this...
Digitalisering & personlig integritet

Digitalisering & personlig integritet

Genom alla år tionden så har vi alltid varit måna om våran integritet. Möjligheterna att kunna dra sig undan från andra är fortfarande viktigt för att bygga på sin integritet och att kunna samla sig. Detta är inget unik för just i den tiden vi nu lever i. Men den...
Integritet på sociala medier

Integritet på sociala medier

Denna veckan har vi läst om integritet i sociala medier, samt hur olika tjänster har vuxit fram under åren. Tjänster så som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat med mera. Dessa har alla flera saker gemensamt, dem började alla på sina unika sätt, för att sen...