Maya

Maya

This week in school we started a 3D course in Maya! The first assignment was to create a chair. I made one after IKEAs chair called “Norrnäs”. Cheers
Digitalisering & personlig integritet

Digitalisering & personlig integritet

Genom alla år tionden så har vi alltid varit måna om våran integritet. Möjligheterna att kunna dra sig undan från andra är fortfarande viktigt för att bygga på sin integritet och att kunna samla sig. Detta är inget unik för just i den tiden vi nu lever i. Men den...