Välj en sida
Källkritikt i medier

Källkritikt i medier

Dagens digitala samhälle möjliggör en helt ny nivå av att sprida information på. Det erbjuder även en helt ny nivå av att hitta information på. “Cyberspace has changed in its feel. How it looks, what you can do there, how you are connected there —all this...
Digitalisering & personlig integritet

Digitalisering & personlig integritet

Genom alla år tionden så har vi alltid varit måna om våran integritet. Möjligheterna att kunna dra sig undan från andra är fortfarande viktigt för att bygga på sin integritet och att kunna samla sig. Detta är inget unik för just i den tiden vi nu lever i. Men den...
Integritet på sociala medier

Integritet på sociala medier

Denna veckan har vi läst om integritet i sociala medier, samt hur olika tjänster har vuxit fram under åren. Tjänster så som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat med mera. Dessa har alla flera saker gemensamt, dem började alla på sina unika sätt, för att sen...
Integritet & Demokrati

Integritet & Demokrati

Då var jag tillbaka till skolan för att twittra och blogga igen! Denna gången i en kurs som heter Integritet och Demokrati. Kommer bli spännande att se vad denna kursen har att komma med. Jag kommer reflektera här på sidan med fyra reflektionstexter rörande detta...
Magazine

Magazine

Right now im finishing up a school project. Were doing a magazine with a dubble page design. The text and the pictures are not related, we just had to use a dummy text to fill out to blank spaces. Though together they are hilarious! I used Indesign for the project....
Vart uppstår de bästa ideérna?

Vart uppstår de bästa ideérna?

Programmet som jag nu studerar heter Digital medier. Vilket är ett ganska brett program där man har ett stort val av jobbmöjligheter efter examen. Men en gemensam faktor är att man måste producera något digitalt. Till vilket kreativitet är ett nyckelord. I vår allra...
Back in school

Back in school

Last week was my first week in school. Ive just started to studie “Digitala medier” in Trollhättan. Theres lots of new stuff to take in and to comprehend. But its all good. Though cause of this ive now have to do some bloging here for the school. So I think ill be...
Canon 80d

Canon 80d

I have bought a new camera! Its a canon 80d. Before I bought it I was thinking of getting a 7d mark ii instead. But the 7d mark ii its really more for the photographer in a more though environment. Its is great though but the 80d is better for video. So what can the...
My favorite free font website

My favorite free font website

Alright there are two great websites that I have fund so far to be very good in free fonts and other freebies 😉 First of is free design resource. It got lots of great and free fonts. Ill go there for every project to find inspiration. It aso offers lots of free...
Kinetic typography

Kinetic typography

Just finished a new typography video. This time a did it diffrently from other projects. I used the camera in after effects. And it is super easy to use and save so much time. I highly recommend it! Just ad a null layer and make the camera attached to it. The you can...