Programmet som jag nu studerar heter Digital medier. Vilket är ett ganska brett program där man har ett stort val av jobbmöjligheter efter examen. Men en gemensam faktor är att man måste producera något digitalt. Till vilket kreativitet är ett nyckelord. I vår allra första lektion lyfte vår lärare en tanke om att vi senare skulle jobba i olika miljöer. Att till exempel sitta på ett café, eller använda oss av olika verktyg som en filmkamera. För att se vart och hur de olika miljöerna och verktygen påverkar vårat inlärande, delaktighet och kreativitet. Inom vilken miljö stimulerar man sin kreativitet som bäst?

Miljömässigt så är det ganska naturligt att man befinner sig mycket i ett klassrum under sin studietid. Allt är anpassat där efter att lära sig så bra som möjligt. Tillgången till nätverk, bibliotek, utrustning, datorer osv. Men är det en miljö där man kan bli som mest stimulerad så att kreativiteten kan uppnås som mest? Eller är man mera avslappnad på ett café även fast tillgången till det andra inte finns där? Kommer man att kunna fokusera på samma sätt på ett café som i ett tyst bibliotek? Är det över huvudet taget miljön som har påverkan på ens kreativitet?

Jag tror att det är många saker som påverkar människors kreativitet. Men att vi också alla är olika, gör att det inte finns ett bestämt svar på frågan. Vissa tycker bättre om en högljudd miljö, andra total tystnad. Men att sätta sig i olika miljöer är ett spännande sätta att testa på och se hur man på olika sätt påverkas. Själva idén att byta miljöer kanske är nyckeln i många fall när man står stilla i sitt tänkande. Kanske blir man för insnöad av att sitta i timmar i sitt vardagsrum. Kanske kan det då var skönt att gå ut och sätta sig på ett café, eller bara ta en joggingtur.

Kreativitet påverkas också mycket av integration mellan människor. Att gå till skolan och träffa sina klasskamrater och diskutera om sin idéer och tankar kan vara förlösande. Kanske kan andra tänka på saker som jag själv inte tidigare har tänkt på. Att se på andras projekt och bli inspirerad är också en förlösande faktor. Vilket Swenningsson och Svensson (2016) pratar om i sin artikel “3 sätt att bli mera kreativ”.

Sammanfattningsvis så är kreativitet något personligt. Det finns inget exakt bestämt svar för alla människor. Men miljöbyten kan från stund till stund vara stimulerande. Integration mellan människor öppnar upp för diskussioner och nytänkande. Vilket också stimulerar kreativitet.

Referenslista:

Swenningsson, K och Svensson, E (2016). 3 sätt att bli mer kreativ. [Elektronisk]
Tillgänglig: http://www.driva-eget.se/guider/inspiration/3-satt-att-bli-mer-kreativ
[Besöksdatum: 2016-09-07]