Integritet på sociala medier

Integritet på sociala medier

Denna veckan har vi läst om integritet i sociala medier, samt hur olika tjänster har vuxit fram under åren. Tjänster så som Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat med mera. Dessa har alla flera saker gemensamt, dem började alla på sina unika sätt, för att sen...